oferta_indywidualna

Bez względu na to, z jakiego rodzaju zmianą się mierzysz, łatwiej osiągniesz swój cel mając sprzymierzeńca. Zapewniamy wsparcie w takich formach jak:

♠ Mentoring – motywuje, angażuje i zachęca do pracy. Zapewnia okazję do uczenia i rozwoju dzięki pracy z mentorem. Daje możliwości poznania zagadnień przez pryzmat doświadczeń mentora, pozwala poznać mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz przyczynić się do realizacji własnego potencjału.

♠ Tutoring – pobudza do wysiłku intelektualnego i wzmacnia wewnętrzną motywację do nauki. To proces długofalowej współpracy, nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania. Zapewnia optymalne warunki do rozwoju i podnoszenia kompetencji.

♠ Coaching – interaktywny proces, który pomaga jednostkom (osobom lub organizacjom) w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania dla osiągniecia celu. Czerpie z posiadanych już przez jednostkę zasobów, ponieważ zakłada, że są one wystarczające do podjęcia najlepszych dla niej decyzji.

Dobieramy formy elastycznie w zależności od sytuacji. Nie musisz wybierać, dopasujemy formę do Twoich potrzeb!

Sesja indywidualna (cena netto za 1h online lub F2F na terenie Szczecina)

♦ 350 PLN

Pakiet indywidualny

♦ 1790 PLN (*6 h do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy)

♦ inne opcje do indywidualnego uzgodnienia