kobieta zgłoszenie

Zasady  działania grupy:

 • spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają charakter nieformalnej grupy;
 • w spotkaniach biorą udział panie 18+;
 • grupa zrzesza na zasadach dobrowolności kobiety inspirujące i poszukujące inspiracji;
 • działania grupy podporządkowane są potrzebom jej członkiń;
 • prowadząca pełni rolę koordynatora i facylitatora;
 • członkinie grupy są dyskretne, lojalne i wspierające.

Uwaga: nie jesteśmy nastawione na walkę płci.

Celem grupy jest wzmacnianie i wspieranie kobiet poprzez:

 • wymianę doświadczeń;
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z:

o    budowaniem samooceny, poczucia wartości i samoakceptacji;

o    nazywaniem i wyrażaniem swoich potrzeb;

o     rozwiązywaniem konfliktów;

o      rozwojem osobistym i zawodowym;

o      budowaniem relacji;

 • wzajemne wspieranie się w przyjaznych warunkach grupy;
 • konsultowanie bieżących sytuacji z życia;
 • budowanie nieformalnych relacji i dobrą zabawę.

Spotkania mają charakter towarzyski, a jednocześnie nastawione są na wsparcie i rozwój każdej z nas. Skupiamy się na temacie ważnym dla grupy, dzielimy wiedzą i doświadczeniem. Jest to także przestrzeń do swobodnej dyskusji, wymiany poglądów i nawiązywania kontaktów pomiędzy członkiniami grupy.

Chcę dołączyć do grupy: